Środa

27

Stycznia 2021 roku

Imieniny obchodzą:
Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian, Przybysław

Aktualności

Znaczenie czytań ze Starego Testamentu przed Ewangelią

Czy zastanawialiśmy się dlaczego Kościół podczas Mszy św czytanie z Ewangelii poprzedza czytaniami ze Starego Testamentu? Na przykładzie komentarza do słów Ewangelii z poprzedniej niedzieli, tj. 17 stycznia, możemy przekonać się ile wnoszą dla uważnego słuchacza czytania poprzedzające Ewangelię. Kto z nas słuchając podczas Eucharystii słów z Księgi Samuela słyszy tam słowa o byciu w świątyni, i jednocześnie braku kontaktu z Bogiem. Albo kto z nas słuchając Listu do Koryntian zastanawia się nad tym, że Korynt był swoistą stolicą kompletnej swobody seksualnej?

Dzisiaj podczas Eucharystii słyszymy o powołaniu pierwszych uczniów nad jeziorem. A Jan przedstawia to trochę inaczej. Możemy się nad tym zatrzymać. Albo skupić na poszukiwaniu głębi Słowa Bożego.

Dzisiaj w Niedzielę Słowa Bożego spróbujmy poszukać czegoś więcej.

Słuchaj

Spotkanie Kręgu Biblijnego – 22.01.2021

W miniony piątek miało miejsce spotkanie Kręgu Biblijnego. Zatrzymanie się nad Słowem, które Bóg do nas kieruje i wejście w Jego rozważanie przynosi skutek większego zbliżenia z tym Słowem w trakcie niedzielnej Eucharystii.

Zapraszamy wszystkich do przyjścia na takie spotkania. Potrzebne są tylko zainteresowanie i wola.

Spotkanie ze Słowem – abp Grzegorz Ryś i rabin Dawid Szychowski – wspólny komentarz do fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa

Można tylko przeczytać fragment Pisma Świętego. Można też samemu ten fragment interpretować. Można też posiłkować się różnymi, dostępnymi komentarzami osób, które pomagają innym zrozumieć dany fragment. A przez to wejść głębiej w przekaz Słowa, które kieruje do nas Bóg.

W zakładce AUDIO zamieściłem zarejestrowany 17 stycznia materiał ze spotkania biskupa katolickiego z rabinem, poświęconego rozważaniom fragmentu Pwt 30, 15-20. Życie i śmierć. Życie i dobro.

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Warto wsłuchać się w ten dialog, który pomoże nam spojrzeć zupełnie inaczej na ten fragment. Jak często wsłuchujemy się w komentarz rabina do naszych czytań?

Posłuchaj

Liturgia Słowa – wg książki Adama Szustaka – jak się wtedy zachowywać

Po dłuższej przerwie zapraszam do lektury kolejnego rozdziału książki Adama Szustaka OP EUCHARYSTIA – tym razem o Liturgii Słowa. Rozdział prezentowany w Czytelni traktuje o Czytaniach.

Warto zwrócić uwagę kto może i powinien czytać? Czy psalm się śpiewa czy czyta? Czy Aklamację trzeba śpiewać, czy można ją opuścić?

Czym jest Ewangelia i co należy robić, w czasie kiedy celebrans ją odczytuje? Co znaczą gesty krzyża, które znaczymy na czole, ustach i sercu?

Chcesz się tego dowiedzieć – zapraszam do lektury.

Czytaj Rozdział 11

Imieniny ks. Mariusza – 19.01.2021

W dniu dzisiejszym ksiądz Mariusz – nasz nowy wikariusz – obchodził swoje imieniny. Na wieczornej Mszy św. w kościele parafialnym oprócz modlitwy przedstawiciele grup parafialnych złożyli mu życzenia.

Wszystkiego najlepszego księże Mariuszu.