Poniedziałek

8

Sierpnia 2022 roku

Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian, Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz

Aktualności

X Pielgrzymka rowerowa z Czerwieńska na Jasną Górę 2022 dotarła do celu

Jak już wiemy z relacji na parafialnym FB, pielgrzymi, jadący rowerami z Czerwieńska na Jasną Górę, dotarli do celu. Ostatni dzień, inaczej niż w poprzednie dni, w warunkach deszczowych, nie przeszkodził im dotrzeć do Maryi i tam, przed Jej obliczem złożyć podziękowania Bogu za wszystko, z czym wyruszyli  w tę drogę.

Jak wiemy, z Czerwieńska wyruszyło 10 osób. Jednakże, z różnych przyczyn, na Jasną Górę dotarło ich 8. Widzieliśmy na wcześniejszych zdjęciach, że były potrzebne drobne serwisy pomagające rowerom. Były też akcje, w których trzeba było pomagać sobie nawzajem. I to jest właśnie czas pielgrzymki. Nie tylko ja. Ale może, przede wszystkim, mój brat lub siostra, idący lub jadący obok. Jakie to proste i ważne – zauważyć obok drugiego człowieka. A zauważywszy, że potrzeba mu naszej pomocy – zwyczajne jej udzielenie.

Gratulujemy wszystkim odwagi i przekonania, że warto w taki sposób wielbić Boga.

Dziękujemy ks. Dariuszowi Orłowskiemu za codzienne krótkie wzmianki na parafialnym FB oraz nadsyłanie zdjęć i filmików z trasy.

Dziękujemy również Ryszardowi Samkowi za zdjęcia i filmy, które możemy oglądać na stronie parafialnej i parafialnym koncie YouTube.

Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich pielgrzymach, którzy idą lub jadą do różnych Sanktuariów. Zwłaszcza, że są wśród nich również nasi parafianie.

Galeria

Zanim dojechali, po drodze były też takie sceny:

https://www.youtube.com/shorts/3Dhoxq99hG4

Ostatni dzień X Pielgrzymki rowerowej – 06.08.2022

Dzisiaj, w zupełnie innych warunkach pogodowych. nasi rowerowi pielgrzymi planują dotrzeć na Jasną Górę. Ale zanim to się stanie wyruszyli i jadą. Jak widzimy na zdjęciach i filmiku z trasy – pogoda jest dzisiaj zupełnie inna niż w poprzednich dniach.

Planowana zakończenie Mszą św. jest na godz. 11:00

Zapraszamy na parafialny kanał YouTube.

 

Poniżej filmik z dzisiejszej trasy:

X Pielgrzymka rowerowa z naszej parafii widziana z trasy 05.08.2022

Codziennie pokonując  kilkadziesiąt kilometrów, pielgrzymi zbliżają się do celu.

Jak nas informują, warunki podczas jazdy mają trudne. Głownie ze względu na wysoką temperaturę.

Jednak podjęty trud i cel, jaki sobie postawili – a może przede wszystkim opieka Jezusa – dają im siły do pokonywania kolejnych odcinków.

Wspierajmy ich modlitewnie i dobrym słowem przekazywanym na FB lub przez WhatsApp, w specjalnie stworzonej grupie :Parafia św. Wojciecha”

Galeria

Poniżej krótki film z trasy

X Pielgrzymka Rowerowa z Czerwieńska na Jasną Górę wyruszyła – 02.08.2022

I stało się. W dniu dzisiejszym, po porannej Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym przez ks. Proboszcza oraz ks. Eugeniusza Drzewieckiego – pielgrzymi z naszej parafii wyruszyli do Maryi. Jadąc rowerami w ciągu 6. dni mają nadzieję bezpiecznie dotrzeć do stóp Jasnogórskiej Pani zawożąc intencje i modlitwy, które podczas tej pielgrzymki im przyświecają.

Wspierajmy ich naszą modlitwą wstawienniczą, aby trasa przebiegała bezpiecznie, a oni sami w zdrowiu wrócili do swoich domów.

Galeria

Zapraszam na parafialne konto YouTube, gdzie zamieszczamy filmik ze startu pielgrzymki.

Z Kalendarza liturgicznego Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej – SIERPIEŃ 2022

SIERPIEŃ 2022

PRZYGOTOWANIE DARÓW

„ Po zakończeniu Modlitwy wiernych wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów”. Akolita albo ministrant winni umieścić na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i Mszał (OWMR nr 139).

We Mszy świętej z okadzeniem Mszał i mikrofon należy umieścić na ołtarzu dopiero po okadzeniu. Tych czynności nie wolno rozpocząć przed zakończeniem Modlitwy wiernych. Po przygotowaniu ołtarza przynoszone są dary chleba i wina (w ilościach uwzględniających Komunię świętą wiernych). Zaleca się, aby były one niesione procesjonalnie, w sposób uroczysty (maksymalnie cztery pary). (…)

Przynoszący dary po ich przekazaniu wykonują skłon i odchodzą. W czasie całego obrzędu przygotowania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą do wezwania: „Módlcie się” (nie wolno zmieniać tej formuły na „Módlmy się, aby naszą i waszą ofiarę…”) i wykonują odpowiednio dobrany śpiew (zob. OWMR nr 74, 139). Jeśli używa się kadzidła, wierni wstają na okadzenie celebransa. Kapłan, przygotowując dary, przedstawia je Bogu, unosząc nieco nad ołtarzem obiema rękami patenę z chlebem, a następnie kielich z winem, i wypowiada przepisane słowa (zob. OWMR nr 141-142)

Pamiętaj:

Przygotowania darów nie nazywamy ofiarowaniem , ponieważ właściwe ofiarowanie dokonuje się we Mszy świętej w akcie konsekracji i podczas anamnezy po konsekracji, kiedy to uobecnia się na ołtarzu prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Jest to dopiero przygotowanie darów chleba i wina, pod osłoną których Ofiara ma się uobecnić. (…)

Błędne jest umieszczenie pateny i kielicha na korporale przez ministranta w czasie trwania Modlitwy wiernych, jak i przedwczesne ustawienie Mszału i kielicha na ołtarzu.

We Mszy świętej koncelebrowanej czynności przygotowania darów (por. OWMR nr 139-146) wypełnia główny celebrans, zaś inni pozostają na swoich miejscach (zob. OWMR nr 214). Praktycznie oznacza to, że kapłan stojący po prawej stronie przewodniczącego liturgii winien pozostać na miejscu, a sam celebrans przygotować dary.
ANAMNESIS 106. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. s. 98nn

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Za małych i średnich przedsiębiorców Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.